حراج دامنه

» برای جلوگیری از پیشنهادات غیر واقعی، در صورتیکه کاربری در حراج برنده شود ولی بدون دلیل موجه از خرید دامنه صرف نظر کند ، مبلغ 1000 تومان ، به عنوان جریمه از حساب وی کسر خواهد شد.
جهت درج دامنه در حراجی، اینجا کلیک کنید.

» مبلغ پیشنهادی شما همواره باید بیشتر از گام افزایش باشد.

ردیف دامنه قیمت پایه آخرین پیشنهاد حداقل گام افزایش زمان باقیمانده در صورت عدم پیشنهاد جدید پیشنهاد
1newpc.ir23,000240,0001,5000اتمام حراج
2atvar.ir15,000200,0001,0000اتمام حراج
3chaarge.ir20,00060,0002,0000اتمام حراج
4ipsd.ir50,00060,0002,0000اتمام حراج
5khodet.ir39,00045,0005,0000اتمام حراج
6tajarat.ir11,00045,0005000اتمام حراج
7obdii.ir25,00042,0002,0000اتمام حراج
8hxs.ir25,00029,0001,0000اتمام حراج
9liked.ir25,00028,0001,0000اتمام حراج
10uniaz.ir27,00027,0003,0000اتمام حراج
11theit.ir18,00025,0001,5000اتمام حراج
12iranfreezones.ir20,00025,0002,0000اتمام حراج
13bakteri.ir20,00020,0002,0000اتمام حراج
14edushop.ir15,00020,0002,0000اتمام حراج
15kalux.ir20,00020,0001,5000اتمام حراج
16pcscript.ir20,00020,0002,0000اتمام حراج
17zojein.ir15,00018,0003,0000اتمام حراج
18persiatablet.ir15,00017,0002,0000اتمام حراج
19onlygame.ir15,00017,0001,5000اتمام حراج
20androapp.ir15,00017,0002,0000اتمام حراج
21blogworld.ir15,00016,5001,5000اتمام حراج
22airwire.ir15,00016,0001,0000اتمام حراج
23barcoder.ir15,00016,0001,0000اتمام حراج
24danlods.ir12,00015,0001,5000اتمام حراج
25bookfamily.ir10,00015,0002,0000اتمام حراج
26kalait.ir10,00013,0001,0000اتمام حراج
27love1.ir11,00012,5001,5000اتمام حراج
28netpedia.ir12,00012,0002,0000اتمام حراج
29buyrank.ir10,00012,0002,0000اتمام حراج
30webmoon.ir10,00012,0002,0000اتمام حراج
صفحات : 1 2 3