تعرفه ها

تعرفه ها برای تاریخ امروز: ۱۳۹۶/۶/۳۰


هزينه ثبت و تمديد انواع دامنه ها بصورت يكساله و پنجساله به شرح زير است:

پسوند دامنه قیمت سالانه به تومان قیمت 5 ساله به تومان
ir 4270 12850
ac.ir 3900 10000
co.ir 3900 10000
gov.ir 3900 10000
id.ir 3900 10000
net.ir 3900 10000
org.ir 3900 10000
sch.ir 3900 10000

عملیات غیر اتوماتیک قیمت توضیحات
انتقال دامنه 3200 درخواست انتقال ظرف حداکثر 24 ساعت از طرف ما به نیک ارسال خواهد شد
بازگشایی و تمدید دامنه قفل شده برای یکسال: 9400 و برای پنج سال 20500 درخواست بازگشایی ظرف حداکثر 24 ساعت از طرف ما به نیک ارسال خواهد شد و پرشین رجیستر هیچگونه مسئولیتی را نسبت به آزاد شدن دامنه قبول نخواهد کرد.
تعرفه دامنه های بین الملل به شرح زیر است:

پسوند دامنه قیمت سالانه به تومان قیمت برای سال های بیشتر
.am411000411000 را در سال ضرب کنید
.asia5550055500 را در سال ضرب کنید
.at6400064000 را در سال ضرب کنید
.audio6200062000 را در سال ضرب کنید
.be4400044000 را در سال ضرب کنید
.biz4750047500 را در سال ضرب کنید
.black187000187000 را در سال ضرب کنید
.blackfriday168000168000 را در سال ضرب کنید
.blue6500065000 را در سال ضرب کنید
.bz230000230000 را در سال ضرب کنید
.ca152000152000 را در سال ضرب کنید
.cc9000090000 را در سال ضرب کنید
.ch5700057000 را در سال ضرب کنید
.click3500035000 را در سال ضرب کنید
.club6500065000 را در سال ضرب کنید
.co101800101800 را در سال ضرب کنید
.college276000276000 را در سال ضرب کنید
.com3880038800 را در سال ضرب کنید
.de4600046000 را در سال ضرب کنید
.design202000202000 را در سال ضرب کنید
.diet8500085000 را در سال ضرب کنید
.dk4200042000 را در سال ضرب کنید
.es3800038000 را در سال ضرب کنید
.eu3800038000 را در سال ضرب کنید
.fans308000308000 را در سال ضرب کنید
.flowers116000116000 را در سال ضرب کنید
.frl178000178000 را در سال ضرب کنید
.gift8500085000 را در سال ضرب کنید
.green308000308000 را در سال ضرب کنید
.guitars130000130000 را در سال ضرب کنید
.help8500085000 را در سال ضرب کنید
.host401000401000 را در سال ضرب کنید
.hosting130000130000 را در سال ضرب کنید
.in4000040000 را در سال ضرب کنید
.info4750047500 را در سال ضرب کنید
.ink123000123000 را در سال ضرب کنید
.it4500045000 را در سال ضرب کنید
.kim6500065000 را در سال ضرب کنید
.li6200062000 را در سال ضرب کنید
.link4600046000 را در سال ضرب کنید
.lol130000130000 را در سال ضرب کنید
.me8000080000 را در سال ضرب کنید
.mn297000297000 را در سال ضرب کنید
.mobi9000090000 را در سال ضرب کنید
.name4400044000 را در سال ضرب کنید
.net4540045400 را در سال ضرب کنید
.ninja7600076000 را در سال ضرب کنید
.nl4500045000 را در سال ضرب کنید
.online158200158200 را در سال ضرب کنید
.org5240052400 را در سال ضرب کنید
.photo130000130000 را در سال ضرب کنید
.photos8300083000 را در سال ضرب کنید
.pics8500085000 را در سال ضرب کنید
.pink6500065000 را در سال ضرب کنید
.pm4500045000 را در سال ضرب کنید
.press300000300000 را در سال ضرب کنید
.pro7400074000 را در سال ضرب کنید
.property130000130000 را در سال ضرب کنید
.pw4400044000 را در سال ضرب کنید
.re4500045000 را در سال ضرب کنید
.red6500065000 را در سال ضرب کنید
.republican128000128000 را در سال ضرب کنید
.rest157000157000 را در سال ضرب کنید
.rocks5400054000 را در سال ضرب کنید
.ru4500045000 را در سال ضرب کنید
.shiksha6500065000 را در سال ضرب کنید
.site141000141000 را در سال ضرب کنید
.space4420044200 را در سال ضرب کنید
.tech211000211000 را در سال ضرب کنید
.tel6200062000 را در سال ضرب کنید
.tf4500045000 را در سال ضرب کنید
.tv135000135000 را در سال ضرب کنید
.tw104000104000 را در سال ضرب کنید
.us3760037600 را در سال ضرب کنید
.vote308000308000 را در سال ضرب کنید
.voto308000308000 را در سال ضرب کنید
.website9000090000 را در سال ضرب کنید
.wf4500045000 را در سال ضرب کنید
.wiki123000123000 را در سال ضرب کنید
.ws102000102000 را در سال ضرب کنید
.xyz5400054000 را در سال ضرب کنید
.yt4500045000 را در سال ضرب کنید
* ممكن است تعرفه ها در هر زماني تغيير كند، پس قبل از ثبت يا تمديد دامنه مي توانيد به اين صفحه مراجعه كنيد.