حراج دامنه

» برای جلوگیری از پیشنهادات غیر واقعی، در صورتیکه کاربری در حراج برنده شود ولی بدون دلیل موجه از خرید دامنه صرف نظر کند ، مبلغ 1000 تومان ، به عنوان جریمه از حساب وی کسر خواهد شد.
جهت درج دامنه در حراجی، اینجا کلیک کنید.

» مبلغ پیشنهادی شما همواره باید بیشتر از گام افزایش باشد.

ردیف دامنه قیمت پایه آخرین پیشنهاد حداقل گام افزایش زمان باقیمانده در صورت عدم پیشنهاد جدید پیشنهاد
61iperspolis.ir3,0003,1001000اتمام حراج
62hamiansystem.ir8008011,0000اتمام حراج
63businessnow.ir20,00002,0000اتمام حراج
64theandroid.ir16,00001,5000اتمام حراج
65domainwatchdog.ir20,00001,5000اتمام حراج
66licenseplate.ir25,00002,0000اتمام حراج
67shareparts.ir15,00001,0000اتمام حراج
68openhud.ir15,00001,0000اتمام حراج
صفحات : 1 2 3