حراج دامنه

» برای جلوگیری از پیشنهادات غیر واقعی، در صورتیکه کاربری در حراج برنده شود ولی بدون دلیل موجه از خرید دامنه صرف نظر کند ، مبلغ 1000 تومان ، به عنوان جریمه از حساب وی کسر خواهد شد.
جهت درج دامنه در حراجی، اینجا کلیک کنید.

» مبلغ پیشنهادی شما همواره باید بیشتر از گام افزایش باشد.

ردیف دامنه قیمت پایه آخرین پیشنهاد حداقل گام افزایش زمان باقیمانده در صورت عدم پیشنهاد جدید پیشنهاد
314gig.ir12,00012,0001,5000اتمام حراج
32irjpg.ir9,00011,0002,0000اتمام حراج
33takmac.ir10,00011,0001,0000اتمام حراج
34ariva.ir10,00010,0005,0000اتمام حراج
35wowow.ir8,00010,0001,0000اتمام حراج
36mozy.ir10,00010,0002,0000اتمام حراج
372graphic.ir4,00010,0005000اتمام حراج
38diskette.ir10,00010,0001,0000اتمام حراج
39arboriculture.ir10,00010,0001000اتمام حراج
40factorchi.ir7,5009,5002,0000اتمام حراج
41zajr.ir7,5009,5002,0000اتمام حراج
42ddownload.ir9,0009,5005000اتمام حراج
43anvae.ir8,0009,0001,0000اتمام حراج
44sherlock.ir8,0008,0002,0000اتمام حراج
45downloadir.ir7,0007,0001,5000اتمام حراج
46delsookhte.ir5,0006,0001,0000اتمام حراج
47hitop.ir3,0006,0001,0000اتمام حراج
48hilap.ir4,0006,0001,0000اتمام حراج
49shad24.ir6,0006,0001000اتمام حراج
50wefa.ir5,0005,5005000اتمام حراج
51bucket.ir5,0005,1001000اتمام حراج
52echarge1.ir4,0005,0001,0000اتمام حراج
53echarge1.ir3,0005,0005000اتمام حراج
54cprj.ir5,0005,0001000اتمام حراج
5570million.ir3,8004,3005000اتمام حراج
5670000000.ir3,8004,0005000اتمام حراج
57dangidongi.ir4,0004,0001,0000اتمام حراج
58mydown.ir3,0004,0005000اتمام حراج
59noorpardazan.ir2,0004,0001,0000اتمام حراج
60m-mi.ir3,0003,2002000اتمام حراج
صفحات : 1 2 3